Regulamin sklepu Maslana-Ryba.pl

Słownik pojęć i definicje:

 • Serwis: Strona internetowa pod adresem www.maslana-ryba.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez firmę Tomasz Ramczyk
 • Sprzedawca/Administrator: firma Tomasz Ramczyk zarządzająca i prowadząca sprzedaż w ramach Serwisu www.maslana-ryba.pl
 • Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli/składający Zamówienie w Serwisie, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia realizacji Zamówienia.
 • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się złożenie oświadczenia woli (dodanie produktów do koszyka) oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.
 • Konto: Klient podczas składania Zamówienia może utworzyć indywidualne konto w Serwisie, na którym będą widoczne wszystkie Zamówienia Klienta, ich termin realizacji oraz inne informacje związane ze złożonymi Zamówieniami.

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej "Serwis") prowadzi sprzedaż detaliczną pod adresem www.maslana-ryba.pl za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin").
 2. Właścicielem Serwisu jest: firma Tomasz Ramczyk z siedzibą w Suchym Dębie przy ul. Sportowej 63a, NIP: 5932152917. Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży/złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Klienta do jego przestrzegania.

§2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług sklepu maslana-ryba.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Adres e-mail oraz numer telefonu muszą należeć do Klienta rejestrującego się lub składającego zamówienie w Serwisie.

§3 Korzystanie z Serwisu

 1. Klient może założyć konto w Serwisie (dokonać rejestracji). Rejestracja jest możliwa przed złożeniem zamówienia, ale również po dodaniu produktów do koszyka, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza (imię i nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu), utworzeniu indywidualnego loginu, hasła oraz akceptacji Polityki Prywatnościi niniejszego Regulaminu.

§4 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w Serwisie. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja. Jednak do skutecznej realizacji zamówienia niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do doręczenia produktów, numeru telefonu kontaktowego.
 2. Minimalna wartość Zamówienia wynosi 60 zł.
 3. Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane w Serwisie (dodając je do koszyka). Zamówione produkty są produkowane na indywidualne zamówienie klienta, nie ma możliwości anulowania lub zwrotu zamówienia, jeśli do dostawy pozostało mniej niż 48 godzin.
 4. Klient składając zamówienie poprzez formularz w Serwisie (klikając „Złóż zamówienie”) zawiera umowę sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.
 5. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności przez Klienta.
 6. Serwis potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu adres e-mail. 
 7. Ryby przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta, nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia lub zmiany formy/adresu dostawy, jeśli do dostawy pozostało mniej niż 48 godzin.

§5 Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 2. Sklep wystawia paragon na zakupione produkty lub na życzenie fakturę VAT.
 3. Klient ma do wyboru metody płatności określone w zakładce Formy Płatności.
 4. Ceny przesyłek zależą od ilości zakupionych produktów i określone są w cenniku Dostawy.

§6 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.
 2. W przypadku płatności przelewem lub za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas potrzebny na zaksięgowanie środków na koncie Serwisu.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient i zostanie on doliczony każdorazowo do złożonego Zamówienia, chyba że w warunkach dostawy podano inaczej (dotyczy określonych lokalizacji). 
 4. Klient w zależności od lokalizacji ma do wyboru ubezpieczoną przesyłkę kurierską, dowóz w ciągu dnia lub dostawę pod drzwi poranną w godz. 2-8.
 5. W przypadku wyboru dostawy pod drzwi sprzedawca dostarczy zamówiony towar w godz. 2-8 w wybrany podczas zamówienia dzień dostawy. Nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy. Godzina dostawy zależna jest od trasy dostawcy. Przesyłkę uważa się za doręczoną, gdy przesyłka zostanie pozostawiona pod drzwiami klienta i dostawa jest udokumentowana zdjęciem. Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane do godz. 12:00 w dniu dostawy. Paczka pozostawiana jest za wiedzą i zgodą klienta, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej kradzież dostarczonej paczki. 
 6. W przypadku dostawy porannej w godz. 2-8 prosimy o podanie kodu do domofonu. W przypadku braku kodu do domofonu dostawca będzie dzwonił domofonem, dzwonkiem lub telefonicznie. Nieodebrana przesyłka nie zostaje zwrócona do Sprzedawcy i zostaje zutylizowana na koszt Kupujacego.
 7. Dostawa kurierska realizowana jest za pośrednictwem firmy DPD, przesyłki są monitorowane i ubezpieczone do kwoty 500 zł.

§7 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności produktów ze złożonym Zamówieniem Klient powinien skontaktować się z Administratorem i przedstawić niezgodności. 
 2. Reklamacja powinna być złożona w dniu dostawy produktów do Klienta.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z prawem konsumenckim produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§9 Ochrona prywatności

 1. Wszelkie informacje o ochronie prywatności zawarte zostały w Polityce Prywatności.

§10 Własność intelektualna

 1. Materiały zawarte na stronie są własnością Serwisu i zabrania się wykorzystywania ich bez pisemnej zgody Administratora.

§11 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator może zmieniać Regulamin.
 2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator może przesyłać Klientom, na podane przez nich adresy e-mail, niezapowiedziane wiadomości na temat produktów i usług własnych oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§13 Kontakt

 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem.
 2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne – email:sklep@maslana-ryba.pl lub telefonicznie.